Obiekt przygotowany jest do przyjmowania gości wraz z towarzyszącymi im zwierzętami.